To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Regelverkets betongmur – … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Regelverkets betongmur – några tankar om ’behovet’ av ett mer ’flexibelt’ regelverk

Chapter in book
Authors Otto Swedrup
Published in Ola Segnestam Larsson et al. (2019). Upphandlad: Forskarperspektiv på offentlig upphandling inom vård och omsorg
Pages 156-181
ISBN 9789187003288
Publisher Idealistas förlag
Place of publication Stockholm
Publication year 2019
Published at Department of Law
Pages 156-181
Language sv
Subject categories Public law

Abstract

I denna text kommer jag reflektera kring det uttalade ‘behovet’ av ett mer ‘flexibelt’ regelverk som utreds i Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden” (SOU 2016:78).1 Mitt syfte är primärt explorativt, att undersöka och diskutera denna ambition i dialog med den (sedan länge- och till synes ständigt pågående) rättsvetenskapliga diskussionen om privatiseringens inverkan på rättsutvecklingen inom offentligrättens område.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?