To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Dramapedagogik i vårdutbi… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dramapedagogik i vårdutbildning - sjuksköterskestudenters lärande om konflikthantering. Nr 6.

Report
Authors Margret Lepp
Stina Larsson
Susanna Höglund Arveklev
Linda Berg
ISBN 978-91-982359-5-1
Publisher www.bokochform.se
Place of publication Århus
Publication year 2018
Published at Department of Sociology and Work Science
Institute of Health and Care Sciences
Language sv
Links www.ckh.gu.se
Keywords vårdvetenskap, drama, forumspel, konflikthantering
Subject categories Pedagogical Work, Learning, Didactics, Pedagogy, Health Sciences

Abstract

Kunskap om konflikthantering är nödvändig i dagens alltmer stressfulla arbetsklimat inom hälso- och sjukvårdssystemet eftersom arbetsklimatet påverkar personalen och ökar risken för interpersonella konflikter. Om dessa konflikter inte löses eller om de hanteras på ett felaktigt sätt, kan de ha negativ påverkan på såväl organisation som sjukvårdspersonal och patienter. Föreliggande Rapport handlar om hur ämnena omvårdnad, konflikthantering och dramapedagogik kan integreras och användas för att stödja sjuksköterskestudenters lärande med fokus på konflikthantering. Rapporten belyser undervisningsmomentet konflikthantering i kursen OM4380 Ledarskap och lärande, 15 hp. Kursen ges under sista året av totalt tre år i sjuksköterskeprogrammet vid Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Undervisningsmomentet konflikthantering med drama har genomförts sedan 2008. Rapporten är tänkt att användas som ett pedagogiskt verktyg och riktar sig till alla som söker kunskap om hur dramapedagogik kan användas med fokus på konflikthantering. Den vänder sig till studenter, lärare och praktiskt verksamma inom utbildning, vård och omsorg där mötet mellan student, vårdare, patient och närstående är avgörande för utvecklingen av professionell kompetens och hög vårdkvalitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?