To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Musikundervisning och gen… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Musikundervisning och genus i lärarutbildningen – ett rundabordssamtal kring hur vi kan gå vidare mot likvärdig musikutbildning

Conference contribution
Authors Carina Borgström Källén
Cecilia Ferm-Almqvist
Linn Hentschel
Published in Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning (NEÄL) 2018. Tema Kropp, Plats & Rum . Göteborgs universitet, 28-29 november 2018.
Publication year 2018
Published at Academy of Music and Drama
Language en
Links www.neäl.se
Subject categories Music education

Abstract

2017 kommer att gå till historien som året då #MeToo på bred front satte ord på sexuella trakasserier som kvinnor på olika sätt utsatts och utsätts för. Inom musikområdet samlade upprop som #visjungerut och #närmusikentystnar flera tusen namn och även inom akademin vittnade kvinnor i tusental under rubriken #akademikerupproret. Att maktrelationer som kan kopplas till kön och heteronormativa strukturer på olika sätt är närvarande både inom områden där musik utövas och vid lärosäten som undervisar i musik har musikpedagogisk forskning sedan länge visat, även om den forskning som bedrivits inte i första hand har fokuserat sexuella trakasserier utan snarare har pekat mot hur stereotypa genusmönster konserveras inom, och begränsar och hindrar ett jämställt, musikaliskt lärande. Flera studier de senaste åren har implicit pekat mot att läraren spelar en avgörande roll för ett jämställt och genusmedvetet musikklassrum, medan studier som explicit studerat lärare eller lärarutbildningen ur ett genusperspektiv inte har identifierats i en svensk kontext. Vi vill därför i detta rundabordsamtal fokusera på lärarens roll och på musiklärarutbildningen. Frågor vi vill lyfta är: 1) Vilka kritiska aspekter går att identifiera när det gäller kunskapsutveckling i genusrelaterade frågor på musiklärarutbildningen? 2) Vilka kunskaper och erfarenheter bör studenterna utveckla för att kunna möta samhällsutveckling, normförskjutningar och styrdokumentens krav på en jämställd undervisning? Teman som anknyter är vad ett normkritiskt och intersektionellt förhållningssätt i musiklärarutbildningen generellt kan betyda och hur dessa aspekter kan fungera som utgångspunkter i undervisningen. Vi ser det som värdefullt att diskutera dessa frågor och teman med kollegor engagerade i musiklärarutbildningen, men också med lärarutbildare och forskare i andra estetiska ämnesinriktningar. Efter en kort introduktion, där Carina Borgström Källén, GU, Linn Hentschel, UmU, och Cecilia Ferm-Almqvist, LTU och SH, delar med sig av sina erfarenheter från det egna lärosätet och från egen forskning kommer Cecilia att leda en diskussion kring bordet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?