To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att möta (var)andra med e… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att möta (var)andra med en kamera

Conference contribution
Authors Linda Sternö
Published in Symposium och vernissage x 2 av Lars Tunbjörks Stiftelse, Borås Konstmuseum och Högskolan i Borås
Publication year 2018
Published at Valand Academy
Language sv
Links https://www.boras.se/download/18.75...
Keywords Praktisk kunskap, lärande, filmkunnighet
Subject categories Learning, Visual Arts

Abstract

Denna punkt handlar om kameran som ett potentiellt verktyg för att möta andra och möta varandra. Det handlar inte om att mötas genom bilder, utan idag är mitt fokus isolerat till möten med kameran: att stå på golvet med en kamera, tillsammans med andra människor. Vad kan vår praktiska kunskap som filmare och fotografer - att hålla i en kamera, att rama in världen, att titta noga och vänta in innebära för ett möte människor emellan? Kan denna praktik, detta sätt att göra med en kamera, vara ett sätt att mötas? Frågan som driver denna presentation handlar alltså om ifall att arbeta med en kamera kan vara ett verktyg att möta varandra, att komma närmare en förståelse av varandra. Detta trots att jag är medveten om att kameran ofta används i våldsamma sammanhang med destruktiva följder. I vårt samhälle idag tycker jag att det ser ut som att vi behöver strategier att mötas och intressera oss för varandra, trots skillnader och trots olikheter och trots att vi inte håller med varandra. Men hur gör vi då? Hur får vi till sådana möten?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?