To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Total smärta ur ett omvår… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Total smärta ur ett omvårdnadsperspektiv

Magazine article
Authors Ingela Henoch
Published in Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin
Volume 35
Issue 2
Pages 22-25
ISSN 0800-7489
Publication year 2018
Published at Institute of Health and Care Sciences
Pages 22-25
Language sv
Links https://reader.dbok.no/#open?book=5...
Keywords palliative care, nursing, total pain, suffering, losses
Subject categories Nursing

Abstract

Den totala smärtan kan vara en metafor för lidande och kan grundas på upplevelsen av olika förluster i livets slutskede. Lidandet kan yttra sig i uthärdande eller i känslomässiga uttryck. Lidandet kan lindras genom att hjälpa till att uthärda, genom att uppmärksamma lidandets betydelse, vara följsam och leva med i förlusterna, genom att lyssna och genom att främja värdighet och integritet, vilket sammantaget kan inge hopp.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?