To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Integration, civilsamhäll… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Integration, civilsamhälle och sysselsättning

Other
Authors Gabriella Elgenius
Published in Integrationscentrum, No 2/2018.
Publication year 2018
Published at Department of Sociology and Work Science
Language sv
Links www.anpdm.com/article/42425E4B70424...
Keywords Integration, civilsamhälle, sysselsättning
Subject categories Sociology

Abstract

I ett temanummer om sysselsättning spelar civilsamhällets en viktig roll. Inte minst på grund av civilsamhällets stora betydelse för den lokala arbetsmarknaden, och andra former av integration. Detta särskilt med tanke på de nedskärningar som görs i välfärden i flera europeiska länder. Utmaningar på arbetsmarknaden Migrations- och arbetsmarknadsforskare påpekar ofta att möjligheterna på den europeiska arbetsmarknaden är betydligt mer begränsade för utrikesfödda och nyanlända än för andra grupper. Sverige är ett av de länder som har störst klyftor inom EU för sysselsättningsgraden mellan personer födda i och utanför Sverige. Samma sak gäller inom OECD för kvinnor födda i och utanför Sverige. Flera faktorer förklarar skillnaderna: det lokala ekonomiska klimatet, förutsättningarna på den lokala arbetsmarknaden, socioekonomiska resurser hos olika grupper och olika former av diskriminering. Det lokala civilsamhället — en resurs Det är mot bakgrund av dessa utmaningar vi bör vända blicken mot lokala resurser och lära oss mer om hur de kan användas. Det lokala civilsamhället, d.v.s. ideella och icke-vinstdrivande föreningar som organiserar sig för olika intressen och grupper, är särskilt viktiga i sammanhanget. Det finns exempel från Sverige och andra EU-länder på hur migranter kan stärka sitt deltagande på arbetsmarknaden. Det kan ske genom att de själva organiserar sig, deltar i eller får stöd av olika ideella föreningar och aktiviteter som kan hjälpa till att överbrygga barriärer. Civilsamhället kan alltså bidra positivt till ekonomisk integration och sysselsättning men även till andra former av integration, till exempel politiskt valdeltagande. Socialt kapital, information, kunnande och nätverk Det lokala civilsamhället är viktigt av flera skäl. Först och främst genererar det socialt kapital. Individer får tillgång till egna nätverk, resurser och mentorer när de deltar i och engagerar sig för specifika intressen eller organisationer. Civilsamhället skapar alltså viktiga resurser i ett sammanhang där etablerade nätverk kan vara bristfälliga. Civilsamhällets aktörer har dessutom kunskap om lokala förhållanden och behov, vilket är avgörande för att kunna stödja integrationsprocessen. Forskning i Storbritannien visar att intresseföreningar kan främja kommunikation mellan etablerade och nyanlända migranter och lokala myndigheter. Polska intresseorganisationer har till exempel varit mycket aktiva under brittiska valrörelser genom att skapa kanaler till lokala politiker. Genom spridning av information om pågående nationella och lokala val har man uppmuntrat sina medlemmar att rösta. Vi hittar också andra initiativ som värnar det multikulturella samhället. Exempelvis rörelsen Red Card against Racism som jobbat med engelska kommuner för att arrangera lokala fotbollsturneringar. Liknande samarbeten har senare visat sig leda till ytterligare aktiviteter såsom fortbildning, språkundervisning, mentorprogram för entreprenörer och högre utbildning. Civilsamhälle och integration Konkret bidrar civilsamhället genom information, kunnande, mentorer, kontakter och nätverk. Initiativ som aktivt försöker bidra till att öka sysselsättningsgraden har hjälpt nyanlända att identifiera viktiga meriter, erbjudit fortbildning för nödvändiga färdigheter. De har också förmedlat kontakter och mentorer eller organiserat språk- och datorkurser och läxhjälp. Aktiviteter som dessa organiseras också tillsammans med lokala aktörer som universitet, kommun och arbetsförmedlingar exempelvis här i Göteborg. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att vi också behöver värna civilsamhällets ideella krafter så att det inte ersätter statliga initiativ. Civilsamhället bör ses som en viktig arena för integrationsprocessen, som tillsammans med statliga och lokala aktörer, har en viktig uppgift att fylla och möjligheter att verka för ömsesidigt erkännande, lokalt engagemang, sysselsättning och företagande.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?