To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Mariestadsprojektet. Tand… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Mariestadsprojektet. Tandhygienist i kommunal verksamhet

Report
Authors Ewa Nyström
Carina Gustavsson
Anita Petersson
Lars Gahnberg
Catharina Hägglin
ISBN 978-91-982768-3-1
Publisher Hälsodontologiska enhetens rapportserie, Folktandvården Västra Götaland
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Institute of Odontology, Section 1
Language en
Links https://folktandvarden.vgregion.se/...
Keywords Elderly people, oral health, Dental hygienist
Subject categories Gerodontology

Abstract

I samarbete med Mariestads kommun har Centrum för äldretandvård, Enhet tandvård och Folktandvården i Västra Götaland genomfört ett 3-årigt projekt där entandhygienist (TAIK) varit anställd i Mariestads kommun. Syftet med projektet har varit att utveckla och utvärdera ett koncept där en tandhygienist är en integrerad del i kommunal verksamhet. Tand-hygienisten har varit sakkunnig i tandvårdsfrågor, kvalitetssäkrat munvårdsrutiner och stärkt kompetensen hos vård- och omsorgspersonal i kommunen. Det långsiktiga målet är att uppnå och bevara en god munhälsa hos kommunens äldre. Utvärdering av TAIK har gjorts genom att följa verksamhetsstatistik samt genom enkätstudier med en likartad kommun som jämförelse/kontroll. Resultaten visar att TAIKs verksamhet medfört kvalitetsförbättringar vad gäller rutiner för munvård, samt ökad kunskap bland biståndshandläggare och vård- och omsorgspersonal i Mariestads kommun. Ökade tandvårdskontakter hos sköra och beroende äldre samt en uttalad ökning av antalet ROAG bedömningar är resultat som skapar förutsättning för en positiv utveckling av munhälsan hos äldre i Mariestads kommun. Erfarenheterna och resultaten från Mariestadsprojektet visar på en bra möjlighet att möta utmaningen att säkra en god munhälsa hos den allt större andelen äldre. Tack vare insatser från TAIK kan hälsofrämjande och förebyggande insatser effektivt riktas till oberoende och sköra äldre och goda munvårdsrutiner säkras för dem som inte själva klarar sin munvård. Det koncept som utvecklats genom Mariestadsprojektet har hög utvecklingspotential och bör med fördel också kunna implementeras i andra kommuner. Abstract available in English

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?