To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sociala villkor för barns… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sociala villkor för barns kulturutövande/musikutövande i kulturskola

Conference contribution
Authors Cecilia Jeppsson
Published in Konferens med Nordiskt Nätverk för Musikpedagogisk Forskning, 14-16 mars, Göteborg
Publication year 2017
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Links https://gup.ub.gu.se/file/207228
Subject categories Educational Sciences

Abstract

Under NNMPF-konferensen planerar jag att presentera under doktoranddagen den 13 mars. Jag planerar att presentera min avhandlingsplan och/eller delar ur artikel 2. Det övergripande syftet med min avhandling är att undersöka barns och ungdomars organiserade kulturutövande och musikutövande i relation till social inkludering. Kulturskolan och barnens frivilliga kulturutövande där utgör navet i avhandlingen. Frågor kommer att fokuseras som handlar om vilka grupper av barn som nås av kulturskolan verksamhet utifrån vilken socioekonomisk och kulturell bakgrund barnen har. Ett syfte är också att identifiera hinder för social inkludering på kulturskolorna och fördjupa förståelsen för dessa hinder, dels från elevernas perspektiv och dels från lärarnas. En del forskning tyder på att kulturskolan kan uppfattas ha en sluten och exkluderande karaktär (Rostvall & West, 2001; Tivenius, 2008) och ofta tycks ha svårt att nå utanför den etniskt svenska medelklassen (Elofsson, 2009; Hofvander Trulsson, 2004). El Sistema som är en musikverksamhet med uttalat social ambitioner kommer i avhandlingen att ställas i relation till kulturskolan. Artikel 1 bidrar med en bred bakgrundsbeskrivning och utgångspunkt för de följande artiklarnas mer specificerade fördjupningar kring sociala villkor för barns musikutövande. Frågor som fokuseras i artikel 1 handlar om vilka grupper av barn som nås av kulturskolans verksamhet. Artikel 2 planeras att fördjupa förståelsen av lärarnas perspektiv på identifierade hinder för barns medverkan i kulturskolans musikverksamhet. Musiklärare i kulturskolan och musiklärare i El Sistema planeras medverka i fokusgruppsamtal.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?