To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Musikpedagogik i konfessi… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Musikpedagogik i konfessionell kontext: Göteborgs Evangeliska Brödraförsamling (1787-1859) som musikpedagogisk miljö

Conference contribution
Authors Christina Ekström
Published in The 22nd Annual Conference of the Nordic Network for Research in Music Education, Academy of Music and Drama, March 13-14 2017
Publication year 2017
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Keywords Musikpedagogik, Evangeliska Brödraförsamlingen, Societetsskolan, Göteborg
Subject categories Music education

Abstract

Konferensbidraget utgår från en tentativ studie om relation mellan konfession och musikpedagogik med Societetsskolan (1787–1859) i Göteborg som exempel. Materialet – dels skriftliga källor avsedda för en intresserad allmänhet, dels manuskript riktade till församlingsmedlemmar – analyserades utifrån kategorierna avsikt, struktur och kontroll (Werquin, 2010). Resultatet tyder på att relation mellan musikpedagogik och konfession förelåg. Av de tre parametrarna framstår avsiktlighet och kontroll/kvalitetssäkring som de som starkast och tydligast relaterar till konfessionen. Trots att både skola och liturgisk verksamhet följde statliga och kyrkorättsliga dekret förefaller verksamheten främst ha reglerats utifrån konfessionella normer. En slutsats av detta är att konfession svårligen låter sig regleras bort.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?