To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Den västsvenska SOM-under… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Den västsvenska SOM-undersökningen 2014

Chapter in book
Authors Josefine Bové
Published in Alla dessa val
Pages 205-225
ISBN 978-91-89673-33-5
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2015
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 205-225
Language sv
Links som.gu.se/digitalAssets/1562/156218...
Keywords Den västsvenska SOM-undersökningen 2014, Västra GÖtaland, SOM-institutet, frågeundersökning, medborgarundersökning, samhälle, opinion, medier
Subject categories Other Social Sciences, Media and Communications, Political Science

Abstract

SOM-institutet genomför varje höst frågeundersökningar i Sverige med syfte att kartlägga svenska folkets vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. SOM-institutet drivs av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Den första nationella undersökningen genomfördes 1986 och den första regionala undersökningen genomfördes i Västsverige 1992. Den västsvenska SOM-undersökningen 2014 är den senaste i raden av SOM-institutets västsvenska frågeundersökningar. SOM-undersökningarna skickas ut till ett slumpmässigt urval av den vuxna befolkningen. Data samlas framförallt in via postala enkäter men sedan 2012 även digitalt på webben. Varje undersökning genomförs under så identiska former som möjligt för att resultaten ska vara jämförbara mot tidigare år. Föreliggande kapitel redogör för undersökningens genomförande och resultatens representativitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?