To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Den värmländska SOM-under… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Den värmländska SOM-undersökningen 2014

Chapter in book
Authors Josefine Bové
Published in Värmländska utmaningar
Pages 527-540
ISBN 978-91-89673-36-6
ISSN 0284-4788
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Pages 527-540
Language sv
Links som.gu.se/digitalAssets/1579/157977...
Keywords SOM-undersökningar, den värmländska SOM-undersökningen 2014, regionala undersökningar, Värmland, politik, samhälle, medier, opinion, regional demokrati
Subject categories Political Science

Abstract

SOM-institutet genomför varje höst frågeundersökningar i Sverige med syfte att kartlägga svenska folkets vanor och attityder på temat Samhälle, Opinion och Medier. SOM-institutet drivs av Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) och Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Den första nationella undersökningen genomfördes 1986. SOM-undersökningarna skickas ut till ett slumpmässigt urval av den vuxna befolkningen. Data samlas framförallt in via postala enkäter men sedan 2012 även digitalt på webben. I Värmland har undersökningen genomförts 2010 och 2014. Varje undersökning genomförs under så identiska former som möjligt för att resultaten ska vara jämförbara mot tidigare år. Föreliggande kapitel redogör för undersökningens genomförande och resultatens representativitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?