To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Avtal… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Avtal

Book
Authors Rolf Dotevall
ISBN 9789144097206
Publisher Studentlitteratur
Publication year 2017
Published at Department of Law
Language sv
Subject categories Contract law, Commercial and company law

Abstract

Avtalsrätten har under senare år blivit alltmer omfattande och komplicerad inte minst till följd av en starkt ökande internationalisering. Denna bok ger kunskap om den allmänna avtalsrätten och speglar utvecklingen på rättsområdet, samtidigt som den ger läsaren en inblick i utländsk avtalsrätt, särskilt engelsk, fransk och tysk rätt. I bokens inledande avsnitt behandlas rättskällorna på avtals rättens område. Där diskuteras också vissa grundläggande avtalsrättsliga principer. I de följande avsnitten beskrivs hur bindande avtal uppkommer. Vidare behandlas olika former av representation med tonvikt på fullmaktsfrågor. Därefter uppmärksammas frågor som rör tolkning av avtal samt under vilka förutsättningar avtal kan jämkas eller göras ogiltiga. Avslutningsvis behandlas förverkande- och konkurrens klausuler samt även vilken innebörd begreppen god och ond tro har i avtalsrättsliga sammanhang. Avtal vänder sig till studenter på juristprogrammet och på handelsrättsliga kurser samt till praktiskt verksamma jurister.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?