To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Reliabilitetstestning av … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Reliabilitetstestning av Purdue Pegboard® (finmotoriktest)

Report
Authors Christina Ahlstrand
Anna Grimby-Ekman
Adnan Noor
Mats Hagberg
ISBN 978-91-7876-139-5
Publisher Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Place of publication Göteborg,
Publication year 2012
Published at Institute of Medicine, Department of Public Health and Community Medicine, Section of Occupational and environmental medicine
Language sv
Subject categories Public health medicine research areas, Community medicine, Public health science, Public Health, Global Health, Social Medicine and Epidemiology, Occupational medicine

Abstract

För att undersöka hur många upprepade mätningar med Purdue Pegboard som ger tillräckligt bra reliabilitet vid test av finmotorik, genomfördes en pilotstudie på Arbets- och miljömedicin vintern 2010-2011. I studien deltog 28 högerhänta friska personer mellan 20 och 60 år, hälften män och hälften kvinnor. Samtliga försökspersoner gjorde en basmätning och därefter en uppföljande mätning efter en vecka. Höger hand, vänster hand och båda händer testades fem gånger vid varje försökstillfälle som gick ut på att sätta i maximalt antal pinnar på 30 sekunder. Test-retest data för kontinuerliga variabler analyserades med hänsyn till medelvärde av skillnaden mellan basmätning och uppföljning. Resultatet angavs som intervall mellan övre och nedre gräns i ”limits of agreement”( LOA). Efter totalt tio genomförda tester för varje individ (n=28) blev det genomsnittliga antalet isatta pinnar ca 17 för höger hand, 15-16 för vänster hand och ca 13 pinnar för båda händerna. Test nr 1, dvs en enkel test, så som den utförs på AMM (höger + vänster + båda händer), ger ett intervall på 5,6 pinnar för höger hand, 6,4 pinnar för vänster hand och 5,3 pinnar för båda händerna. Medelvärde från tre tester, test nr 1+2+3 ger ett intervall på 4,8 pinnar för höger hand, 4,1 pinnar för vänster hand och 3,5 pinnar för båda händerna. Medelvärde från fem tester, 1+2+3+4+5 ger ett intervall på 4,0 pinnar för höger hand, 2,8 pinnar för vänster hand och 3,8 pinnar för båda händerna. Genom att utöka metoden från en till tre tester uppnås en förbättring av reliabiliteten med närmare två pinnar i genomsnitt vilket ger ett acceptabelt Limits of agreement på mellan tre och en halv pinne (båda händer) till knappt fem pinnar (höger hand). Fyra mätningar ger en ytterligare förbättring av reliabiliteten på ca en halv pinne medan fem mätningar inte ger någon förbättring

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?