To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förtroendegapet mellan fo… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förtroendegapet mellan forskningsinstitutioner och forskare

Chapter in book
Authors Ylva Norén Bretzer
Published in SOM-rapport nr 70, Göteborgs universitet
Pages 83-96
ISBN 978-91-89673-39-7
ISSN 0284-4788
Publisher SOM-institutet
Place of publication Göteborgs universitet
Publication year 2017
Published at School of Public Administration
Pages 83-96
Language sv
Links som.gu.se/publicerat/bocker/70.-lar...
Keywords förtroende för universitet och högskolor, forskare, forskningsanvändning
Subject categories Public Administration Studies, Political Science

Abstract

Förtroendet för universitet och högskolor har legat på en relativt konstant nivå under åren 2002–2016: omkring 55 procent av respondenterna i de nationella SOM-undersökningarna uppger sig ha stort förtroende för dessa samhällsinstitutioner. Samma tendens gäller förtroendet för forskare, där drygt 70 procent av allmänheten har stort förtroende. Trots höga förtroendenivåer framträder ett visst gap mellan institutioner och aktörer. Detta gap är fortfarande relativt outforskat och fokuseras därför i följande kapitel. Analysen visar att det högsta förtroendet för universitet och högskolor hittas bland unga, högutbildade, de med hög tillit till andra människor och sympatisörer med traditionella ”mittenpartier”. Utbildningsnivå är däremot inte lika centralt för förtroendet för forskare – här är det istället människor som själva är aktiva forskningsanvändare som hyser högst förtroende. De med lägst förtroende för forskare anser i högre utsträckning att forskningsfusk är vanligt och att forskningsetiska frågor inte tas på tillräckligt stort allvar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?