To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Ordboksanvändning på näte… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Ordboksanvändning på nätet : en undersökning av användningen av Lexins svenska lexikon.

Doctoral thesis
Authors Ann-Kristin Hult
Date of public defense 2017-01-20
ISBN 9789187850622
Publisher Göteborgs universitet, Institutionen för svenska språket
Place of publication Göteborg
Publication year 2017
Published at Department of Swedish
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/49441
Keywords Lexins svenska lexikon (elektronisk resurs) elektronisk lexikografi ordboksanvändning inlärningsordbok loggfilssanalys webbenkätundersökning datatriangulering
Subject categories Specific Languages

Abstract

Antalet studier i ordboksanvändning har ökat de senaste decennierna. Detta är en följd av det ökade intresset inom både teoretisk och praktisk lexikografi för hur användare faktiskt använder ordböcker och hur man på bästa sätt anpassar ordböcker efter deras behov. En annan avgörande omständighet i sammanhanget är den tekniska utvecklingen och framtagningen av elektroniska ordböcker som har öppnat upp nya möjligheter att undersöka autentisk ordboksanvändning. I denna avhandling redogör Ann-Kristin Hult för en undersökning av användningen av internetordboken Lexins svenska lexikon, LSL. LSL är en enspråkig inlärningsordbok för relativt avancerade nybörjare. LSL genomgick en omfattande revidering 2008–2011 och studien baseras på material från både före och efter revideringen. Användningen av LSL undersöks utifrån tre perspektiv: 1) kvantitativ analys av uppslagningar på ordbokens webbsida, 2) kvantitativ/kvalitativ enkätstudie om användarna och deras användning av LSL och 3) kvalitativa näranalyser av några enskilda informanter och deras aktiviteter på webbsidan. Genom en kombination av metoder kan en mer komplett och nyanserad bild av faktisk ordboksanvändning uppnås. Denna undersökning är ett exempel på hur en sådan kombinatorisk undersökning kan genomföras. De olika metoderna genererar resultat som kompletterar varandra och detta har gett en mer rättvisande beskrivning av användningen av LSL.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?