To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Bottentrålning och resusp… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bottentrålning och resuspension av sediment

Report
Authors Andreas Wikström
Torsten Linders
Mattias Sköld
Per G. Nilsson
Josefina Almén
Publisher Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsenheten
Place of publication Göteborg
Publication year 2016
Published at Department of marine sciences
Language sv
Links www.lansstyrelsen.se/vastragotaland...
Subject categories Fishery, Oceanography, Marine ecology

Abstract

Bakgrundsvärden av suspenderat material i Koster-Väderöfjorden varierar. Halterna av suspenderat material höjs under dagar med trålning. Höjningen av suspenderat material kan i de trålade vattenmassorna vara så hög att den under kortare perioder når nivåer som visat sig vara negativa för vissa organismer. Resuspension av material från trålning kan leda till förhöjda bakgrundsnivåer av suspenderat material. Små skyddsområden kan minska spridningen av resuspension för stora partiklar men inte för små till medelstora partiklar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?