To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sjuksköterskans pedagogis… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sjuksköterskans pedagogiska funktion och ansvar

Chapter in book
Authors Margret Lepp
Published in Vårdpedagogik. Vårdens kärnkompetenser från ett pedagogiskt perspektiv. Margret Lepp, Janeth Leksell (red.)
Pages 20-36
ISBN 978-91-47-11229-6
Publisher Liber AB
Place of publication Stockholm
Publication year 2017
Published at Institute of Health and Care Sciences
Pages 20-36
Language sv
Keywords Undervisning, utbildning, samhälle, lärande, kunskap, lärstilar, pedagogiska perspektiv, pedagogisk grundsyn.
Subject categories Health Care Service and Management, Health Policy and Services and Health Economy, Nursing education, Nursing

Abstract

I detta kapitel belyser det vårdpedagogiska forskningsfältet behoven av medvetna pedagogiska strategier. Förutsättningar och processer, hinder och möjligheter studeras för att nå de resultat som förväntas av professionen i olika vårdsammanhang.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?