To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Neuropsykiatriska diagnos… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Neuropsykiatriska diagnoser - Ett resultat av ideologiska, politiska och sociala faktorer snarare än vetenskapliga upptäckter? Ett öppet seminarium med professor Sami Timimi, University of Lincoln.

Other
Authors Elisabeth Punzi
Niclas Hagen
Publication year 2017
Published at Department of Psychology
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Language en
Links www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/...
Subject categories Other Humanities, Clinical Medicine, Psychology

Abstract

Sami Timimi, psykiater och professor vid University of Lincoln, är kliniker och forskare och verkar inom så kallad kritisk psykiatri. Han har publicerat ett stort an-tal vetenskapliga artiklar där han ifråga-sätter gängse diagnostiska system och har även anlitats av Brittiska parlamentet då man där diskuterat frågor om psykia-tri. Han kommer att presentera en forsk-ningsöversikt avseende studier baserade på hjärnavbildningsteknik, genetik och behandlingsutfall.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?