To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Symposium: Migration, tra… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Symposium: Migration, transkulturella möten och mental hälsa.

Other
Authors Elisabeth Punzi
Niclas Hagen
Publication year 2017
Published at Department of Psychology
Department of Philosophy, Linguistics and Theory of Science
Language sv
Links hum.gu.se/aktuellt/Kalendarium/Aktu...
Subject categories Health Sciences, Clinical Medicine, Psychology, Sociology, Philosophy, Ethics and Religion

Abstract

Människor söker sig till Sverige för att finna en tryggare tillvaro. I mötet med dessa människor ställs sjukvård och socialtjänst inför nya utmaningar som kräver kunskap, reflektion och diskussion kring relationen mellan kultur och hälsa. Inte minst är förhållandet mellan kultur och hälsa viktigt för barn och ungdomar som lätt hamnar i ett kulturellt spänningsfält som inbegriper identitet, religiösa traditioner, olika synsätt på hälsa, sociala konventioner och förväntningar på sjukvård och social-tjänst. En del av dessa barn och ungdomar kommer hit utan sin familj och många bär med sig svåra trauman.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?