To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Multiresistenta bakteries… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Multiresistenta bakteriestammar - ett problem även för tandvården

Review article
Authors Gunnar Dahlén
Amina Basic
Anette Carlén
Georgios Charalampakis
Åsa Leonhardt
Published in Tandläkartidningen
Volume 108
Issue 8
Pages 52-56
ISSN 0039-6982
Publication year 2016
Published at Institute of Odontology
Institute of Odontology, Section 3
Pages 52-56
Language sv
Links www.tandlakartidningen.se/vetenskap...
Subject categories Oral microbiology

Abstract

Multiresistenta bakterier är ett globalt växande problem. Mest uppmärksamhet har riktats mot MRSA (meticillin resistenta Staphylococcus aureus), VRE (vancomycin resistenta enterokocker) och ESBL (extended beta-lactamase) stammar bland tarmbakterier (oftast Escherichia coli och Klebsiella arter). Frekvensen orala infektioner med dessa bakterier är relativt låg men en ökning förväntas. De flesta orala infektioner med Staph. aureus, enterokocker eller aeroba Gram-negativa stavar (AGNB) uppträder som opportunistiska infektioner då majoriteten finns på gamla och sjuka patienter eller patienter som av andra skäl är infektionskänsliga. Om multiresistenta bakteriestammar påvisas i orala infektioner skall sådana fall registreras i nationella databaser. Eftersom dessa bakterier också finns hos friska individer (patienter såväl som personal) på huden, i näsan, samt i munhålan måste risken för spridning av dessa bakterier mellan individer på en tandklinik särskilt uppmärksammas. Att iaktta basala hygienrutiner är därför en absolut nödvändighet inom tandvården.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?