To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur sköter Västra Götalan… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur sköter Västra Götalandsregionen sina uppgifter?

Chapter in book
Authors Ylva Norén Bretzer
Published in Bergström, A. & Herring, N. (red.). Hållbarhetens horisont: Samhälle, opinion och medier i Västsverige
Pages 149-158
ISBN 978-91-89673-36-6
ISSN 0284-4788
Publisher SOM-institutet
Place of publication Göteborgs universitet
Publication year 2016
Published at School of Public Administration
Pages 149-158
Language sv
Links som.gu.se/digitalAssets/1608/160802...
https://gup.ub.gu.se/file/206635
Keywords Västra Götalandsregionen, uppgifter, nöjd med demokrati, bilkörning
Subject categories Public Administration Studies

Abstract

Detta kapitel bidrar till att belysa en unik paradox för Västra Götalandsregionens del. Generellt ökade stödet för demokratin i regionen under åren 2000 – 2016, från 45 procent till 61 procent nöjda. Samtidigt minskade västsvenskarnas nöjdhet med demokratin i Västra Götalandsregionen under åren 2014-2015, vilket är vanligt år efter valår (2014). Under samma period, 2014-2015, bedömdes tillfredsställelsen med Västra Götalandsregionens verksamhetområden stabila; detta stöd kanske till och med stärktes något i vissa grupper. Nöjdheten med verksamheten kvarstår därmed, trots att stödet för demokratin minskat något. Ett visst missnöje med verksamheten kvarstår i specifika befolkningsgrupper. Detta utmärker särskilt män som är missnöjda med demokratin i Västra Götalandsregionen och som inte tycker att det fungerar särskilt bra att ta sig fram med bil.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?