To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Bottendjuren påverkar fis… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Bottendjuren påverkar fiskens hälsa

Report chapter
Authors Niklas Hanson
Åke Larsson
Jari Parkkonen
Lars Förlin
S Faxneld
E Nyberg
A Bignert
H Ek Henning
J Olsson
A Bryhn
Y Ericson
Published in HAVET
Pages 86-89
Publication year 2016
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Pages 86-89
Language en
Links havsmiljoinstitutet.se/publikatione...
Keywords Miljöövervakning, marin miljö, fiskar, fiskhälsa, biomarkörer, miljögifter. ekotoxikologi
Subject categories Persistent organic compounds, Heavy metals and other metals, Environmental toxicology, Biochemistry and Molecular Biology, Animal physiology, Marine ecology

Abstract

Under 2000-talet har kustfiskens hälsostatus förändrats kraftigt. Det gäller framför allt en mycket tydlig uppgång i aktiviteten av ett avgiftningssystem i levern hos abborre, följt av en lika kraftig nedgång. Förändringen var så stor att den är svår att förklara med något annat än ett förändrat upptag av miljögifter. Djupare analyser visar ett starkt samband med förekomsten av bottenlevande djur. Det är möjligt att dessa bidrar till att återföra miljögifter från bottensediment till ekosystemet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?