To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Estetiska ämnen i histori… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Estetiska ämnen i historisk kontext: verksamhet i Evangeliska Brödraförsamlingens skola i Göteborg

Conference contribution
Authors Christina Ekström
Published in Nätverket för Estetiska Ämnen i Lärarutbildning" (NEÄL), Stockholms universitet, 16-17/11 2016
Publication year 2016
Published at Academy of Music and Drama
Language sv
Keywords Utbildningshistoria, Societetsskolan, Göteborg
Subject categories Other Humanities

Abstract

Evangeliska Brödraförsamlingen härrör från pietistisk fromhetstradition med rötter i tyska Herrnhut som sedan dess tidigaste skede betonade betydelse av utbildning och undervisning för barn och unga. Därav följde etablering av skolor och utbildningsanstalter i Europa och USA under 1700-talet varav flera kom att bli välrenommerade och med dragningskraft för såväl barn till herrnhutiska trossyskon som söner och döttrar till välbeställda familjer utan explicit koppling till någon brödraförsamling. Skolor fanns både i församlingsorter, samhällen organiserade i enlighet med herrnhutisk struktur likt Christiansfeld i Danmark, och i den herrnhutiska diasporan där brödraförsamlingar existerade som societeter inom landskyrkan. Så var fallet i Sverige där Brödraförsamlingar fanns i Stockholm, Göteborg, Karlskrona och Uddevalla. Församlingarna i de två förstnämnda städerna bedrev även skolor och detta med start före allmänna skolplikten 1843. Med Brödraförsamlingens skola i Göteborg där skolverksamheten pågick 1787-1859 för flickor och 1799-1829 för pojkar som exempel söker detta paper med diskursanalytiska verktyg röra sig bortom narrativa beskrivningar av organisation och innehåll för att istället kretsa kring kategorier som elev, lärare och undervisning varav estetiska ämnen som musik, bild och slöjd ägnas särskild uppmärksamhet. Syfte är att presentera en vidgad syn på Brödraförsamlingens skola och dess verksamhet. Frågeställningar är: Hur beskrivs skolans syfte? Vilka är aktörerna och hur framställs de i materialet? Vilka didaktiska aktiviteter går att identifiera och vilken är retoriken för att beskriva dessa?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?