To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Resultatdialog 2015… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Resultatdialog 2015

Report
Authors Pia Williams
Sonja Sheridan
Ingrid Pramling Samuelsson
ISBN 978-91-7307-305-9
Publisher Vetenskapsrådets rapportserie
Place of publication Vetenskapsrådet: Stockholm
Publication year 2015
Published at Department of Education, Communication and Learning
Language sv
Keywords gruppstorlek, förskola, barn, förskollärare, lärande, villkor
Subject categories Other Social Sciences, Educational Sciences

Abstract

• Gruppstorlek i förskolan bör ses i ljuset av samverkande faktorer: arbetslagets utbildning och kompetens, personaltäthet, barngruppssammansättning och fysiska utrymmen. • Barngruppsstorlek är relaterat till interaktionen mellan faktorerna och samspelet mellan dem skapar olika villkor för förskollärare att arbeta professionellt, liksom för barns möjligheter att lära enligt intentionerna i läroplanen. • Antal barn i gruppen har betydelse för förskollärares val och bortval av målområden och arbetssätt. Ökar antalet barn i gruppen som helhet, får även de mindre grupperingarna ett större antal barn, vilket försvårar arbetet med läroplanen. • Den fysiska miljön är en nyckelfaktor då den utgör ramen för vad som är möjligt att planera och genomföra i form av innehåll och aktiviteter. Förskolans rum ska vara avpassade för antalet barn och ge möjligheter både att dela upp och att samla hela gruppen. • Färre barn i grupperna möjliggör högre grad av kommunikation, medan större grupper uppfattas stimulera kreativitet. • Oberoende av gruppstorlek, betonar förskollärare vikten av att utveckla barns sociala förmågor och självkänsla. Kognitiva färdigheter som kritiskt tänkande och en observerande attityd ges mindre uppmärksamhet. • Utifrån ett professionellt perspektiv på förskolans utveckling och kvalitet är det av vikt att systematiskt studera och kartlägga: - barngruppernas organisering i form av storbarns-, åldersblandade och åldersspecifika grupper, - betydelsen av barns ålder, relaterat till innehåll och aktivitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?