To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Mot en evidensbaserad spr… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Mot en evidensbaserad språkvård? En kritisk granskning av några svenska klarspråksråd i ljuset av forskning om läsbarhet och språkbearbetning

Journal article
Authors Åsa Wengelin
Published in Sakprosa
Volume 7
Issue 2
Pages 4:1-17
ISSN 1891-5108
Publication year 2015
Published at Department of Swedish
Pages 4:1-17
Language sv
Links https://www.journals.uio.no/index.p...
Keywords klarspråk, läsbarhet, psykolingvistik, språkbearbetning, språkförståelse
Subject categories Linguistics, Swedish language

Abstract

Den svenska språklagens (SFS 2009:600) formulering av att offentligt språk ska vara vårdat, enkelt och begripligt har aktualiserat frågan om hur myndighetstexter ska vara utformade för att innehållet ska komma så många medborgare som möjligt till godo. Såväl Språkrådet som privata företag erbjuder därför utbildningar i och råd om att skriva begripliga texter. En viktig fråga att ställa sig för såväl forskare som praktiker inom fältet är om det finns någon, och i så fall vilken, evidens för att de språkråd som tillämpas där är valida. I den här artikeln granskar jag ett antal språkråd på ord- och meningsnivå och försöker spåra deras ursprung. Några problem som framkommer är att mycket av den forskning råden bygger på enbart behandlar engelska, huvudsakligen ur ett transformationsgrammatiskt perspektiv, att ny forskning som modifierar ursprungsexperimentens resultat inte lett till förändringar av råden samt att resultat från studier av avgränsade ord och meningar generaliseras till textförståelse i kontext. Slutligen har vissa resultat feltolkats på vägen och lett till råd som är direkt missvisande. Två av de undersökta råden verkar ha en högre validitet än de övriga: att skriva – för mottagaren – vanliga ord och att undvika att skapa alltför komplexa meningar genom bisatsinskott.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?