To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Söka & värdera. Nätbasera… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Söka & värdera. Nätbaserad introduktion till informationssökning och informationshantering

Report
Authors Carin Bjarsch
Eva Hessman
Karin Pettersson
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2011
Published at Gothenburg University Library, Education Library
Gothenburg University Library, Biomedical Libraries
Gothenburg University Library, Central Library
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/28875
Keywords informationssökning, informationshantering, informationskompetens, nätbaserad undervisning, webbkurs, nya studenter
Subject categories Library and information science

Abstract

Syftet med rapporten är att berätta om projektgruppens arbete med att utveckla webbkursen Söka & värdera: Grundkurs i informationssökning och informationshantering. Målgrupp för webbkursen är alla nyantagna studenter vid Göteborgs universitet. Nya studenter kommer till GU med varierande kunskaper i informationssökning och informationshantering. Idag når bibliotekets undervisning långt ifrån alla studenter. En kurs på webben ger ökad flexibilitet och tillgänglighet och därmed möjlighet att nå fler studenter. Söka & värdera syftar till att lägga en gemensam kunskapsgrund för nyantagna studenter vad gäller informationssökning och informationshantering. Kursen fungerar också som utgångspunkt för universitetsbibliotekets fortsatta, ämnesanpassade fördjupningskurser. Därmed får studenterna möjlighet att rusta sig bättre för sina högskolestudier. Ett effektmål blir alltså att kursen bidrar till att höja kvaliteten i grundutbildningen och underlättar genomströmningen. Kursinnehållet täcker de generiska kompetenser som omfattas av Högskolelagen och som brukar sammanfattas som informationskompetens: förmågan att söka, kritiskt värdera och (etiskt) hantera information. Webbkursen är också en del av universitetsbibliotekets arbete med GU:s handlingsplan mot fusk/plagiering. Webbkursen lanserades i september 2011 och har sedan dess presenterats i flera sammanhang och fått ett positivt mottagande. Dessutom har fyra studentgrupper fått testa och utvärdera kursen. Kursen Söka & värdera gör det möjligt för institutioner/fakulteter att försäkra sig om att alla studenter erbjuds möjlighet att tillägna sig grundläggande kunskaper om informationssökning, informationshantering och akademisk hederlighet. För att nå alla nya studenter vid Göteborgs universitet behövs ett GU-gemensamt beslut att göra kursen obligatorisk.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?