To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sverige 1630. Åkerbruk, b… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sverige 1630. Åkerbruk, boskapsskötsel, befolkning

Book
Authors Lennart Andersson Palm
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Göteborg
Publication year 2012
Published at Department of Historical Studies
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/31820
Keywords åkerbruk, agrarhistoria, boskapsskötsel, 1600-tal, jordbruksproduktion, folkmängd, statistik
Subject categories Earth and Related Environmental Sciences, Other Agricultural Sciences not elsewhere specified, History

Abstract

Detta är en rapport från projektet Databasen Sverige 1570-1805: befolkning, jordbruk, jordägande, finansierad av främst Vetenskapsrådet och Göteborgs universitet. Denna statistik är en konstruktion, byggd på olika slags fiskala och kamerala källmaterial. Statistiken försöker fånga åkerarealens och utsädets storlek, skördarnas sammansättning och boskapsstockens fördelning på djurslag. Några skördeuppskattningar görs också. Befolkningsskattningarna från ett tidigare arbete av författaren har också inkluderats. Det har eftersträvats att ta fram uppgifterna per socken. Syftet med denna del av projektet var ursprungligen att rekonstruera nämnda variabler för Sverige inom nutida gränser och just året 1630. Något heltäckande, homogent, källmaterial från en exakt tidpunkt, ett visst år, finns dock inte. Istället har olikartade material från flera olika, någorlunda närliggande, tidpunkter fått tillgripas. Statistiken avspeglar förhoppningsvis läget någon gång tiden närmast kring 1630. Enda kronologiskt precisa undantaget är de skördeberäkningar som gjorts för skördeåret 1630

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?