To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Gensuarbetsdelning - expl… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Gensuarbetsdelning - exploatering av kvinnors arbetskraft

Report
Authors Line Holth
Birgitta Jordansson
Lena Gonäs
ISBN 978-91-86983-26-0
Publisher Institutionen för samhällsvetenskaper, Linnéuniversitetet
Place of publication Växjö
Publication year 2011
Published at Department of Work Science
Language sv
Keywords genusarbetsdelning, exploatering, jämställdhet
Subject categories Sociology, Gender Studies

Abstract

Ur ett historiskt perspektiv diskuterar artikeln den seglivade kontinuiteten i genusarbetsdelningen och påvisar att denna är själva grundmekanismen för kvinnors underordning i arbetslivet samt att dagens könssegregerade arbetsmarknad har sitt avstamp i historien och i sättet att definiera arbete. Ett jämställdhetsarbete som tar detta som utgångspunkt tenderar att fokusera på åtgärder för att anpassa och förbättra vissa kvinnors villkor. Denna anpassning är i sig en av de mekanismer som bär upp ojämlikhet och denna tycks därmed anta karaktären av att vara beständig.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?