To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Rättssäkerhet som välfärd… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Rättssäkerhet som välfärdspolitiskt ideal: Reformer av socialförsäkringens administration från 1955 till 2008

Report
Authors Anna Bendz
ISBN 1653-3895
Publisher CEFOS
Place of publication Göteborg
Publication year 2010
Published at Center for Public Sector Research (CEFOS)
Language sv
Links www.cefos.gu.se/digitalAssets/1322/...
Keywords socialförsäkring, rättsäkerhet, sjukförsäkring, försäkringskassan, välfärdsstaten
Subject categories Public Administration Studies

Abstract

Projektet Rättssäkerhet och politik behandlar frågan om hur rättssäkerhet som värde kommer till uttryck i politiska beslut om socialförsäkringens administration. I detta working paper sammanfattas de empiriska resultaten från projektet. Studien utgörs av en analys av större reformer av socialförsäkringens administration från 1955 års beslut om en allmän sjukförsäkring fram till 2000-talets reformer, då försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket ersattes av den sammanhållna myndigheten Försäkringskassan och myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen infördes. De politiska besluten analyseras med utgångspunkt från begreppen formell och materiell rättssäkerhet och för varje reform dras slutsatser om vilken av dessa två betydelser av rättssäkerhet som har varit mest framträdande. En kontinuerlig jämförelse sker mellan de olika riksdagspartiernas syn på rättssäkerhet. Studien motiveras ytterst genom den generellt intressanta och komplicerade kopplingen mellan rättssäkerhet och legitimitet. Resultaten visar hur organiseringen av välfärdsstaten ger olika förutsättningar att uppnå formell och materiell rättssäkerhet och därmed vilar på olika grunder för legitimitet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?