To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kort och gott. Om idiomen… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kort och gott. Om idiomens språkprov i Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009)

Conference contribution
Authors Ann-Kristin Hult
Published in Nordiska studier i lexikografi 10. Rapport från Konferensen om lexikografi i Norden, Tammerfors 3-5 juni 2009
Pages 209-222
ISBN 978-951-44-8143-7
ISSN 0803-9313
Publication year 2010
Published at Department of Swedish
Pages 209-222
Language sv
Keywords lexikografi, idiom, språkprov
Subject categories Swedish language

Abstract

Våren 2009 utkommer Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (före detta Nationalencyklopedins ordbok, NEO, 1995–1996). Ett av de områden som genomgått en stor och välbehövlig revidering är idiomen (inkl. andra fastare ordförbindelser) (jfr Sköldberg 2006). Urvalet av idiom har setts över och deras placering har strukturerats om. Dessutom har huvudparten av idiomen försetts med språkprov. Dessa har excerperats från olika textkorpusar såsom redaktionens egna konkordanser, allmänt tillgängliga pressmaterial och via sökningar på Google. Språkprov har som funktion att bidra med information om semantiska, syntagmatiska, konnotationella och encyklopediska egenskaper hos ord (Malmgren 1994:109). Detsamma torde gälla för idiom. I föredraget diskuteras arbetet med excerperingen av exempel till idiomen i Svensk ordbok, de principer vi har arbetet efter och de problem som uppstått under arbetets gång. Det har t.ex. varit svårt att finna bra språkprov till idiom som har få belägg (jfr Kjellmer 1996) eller som tillhör fackspråklig terminologi. I de flesta fall har korpusexemplen redigerats och vi har tagit hänsyn till faktorer såsom längd, sanningshalt, förekomst av egennamn m.m. (jfr Lorentzen 2001:205). Längre språkprov är dock svåra att undvika i de fall idiomen är långa i sig eller då innebörden av dem inte framgår utan en klargörande kontext. Uppgiften har varit att utifrån dessa förutsättningar få de redigerade korpusexemplen att behålla sin naturlighet och autentiska karaktär.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?