To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hur berättar man framtide… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hur berättar man framtiden?: Utopier i Argentina kring 1910

Magazine article
Authors Andrea Castro
Published in NORLIT 2009: Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media
Issue 42
Pages 157-169
ISSN 1650-3686 (online) 1650-3740 (print)
Publication year 2009
Published at Department of Languages and Literatures
Pages 157-169
Language sv
Links www.ep.liu.se/ecp/042/014/
Keywords legitimieringsstrategier, invandrare författare, stadsrum
Subject categories General Literature Studies

Abstract

Efter en intensiv moderniseringsperiod i slutet av 1800-talet i vilken invandring, teknik och arkitektur spelar en viktig roll i skapandet av en nationell identitet, är det argentinska samhället i början av 1900-talet en okontrollerbar blandning av folk och politiska idéer som ses av förra seklets ideologer som ett hot mot ”nationen”. Under denna tid publiceras flera utopier skrivna av invandrade författare som i mer eller mindre grad inte tillhör de intellektuella eliterna. Denna artikel tar upp tre av dessa utopier, nämligen spanjoren Enrique Vera y González La estrella del Sur (1903), tyskfödde Julio Dittrichs, Buenos Aires en 1950 bajo régimen socialista (1908) och franskfödde Pierre Quiroule La ciudad anarquista americana (1914). Utifrån dessa diskuteras hur texterna och deras författare positionerar sig i det samtida litterära systemet samt vilka diskursiva operationer de använder sig av för att berätta en utopisk framtid. För detta ändamål analyseras de legitimeringsstrategier som författarna använder sig av i förord och genom andra paratextuella element. Vidare reflekteras kring utopin som en kors-ning av diskurser (dess hybrida karaktär). Artikeln avslutas med en analys av hur stadsrummet används för att berätta den utopiska framtiden.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?