To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Södra Råda gamla kyrka. S… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Södra Råda gamla kyrka. Spåntäckningen

Magazine article
Authors Göran Andersson
Published in www.sodrarada.se
Pages 20 + bilagor
Publication year 2007
Published at Department of Conservation
Pages 20 + bilagor
Language sv
Links www.sodrarada.se/rapporter/2007/Spa...
Keywords timmerkyrkor, träarbete, taktäckning, spån
Subject categories Cultural Studies

Abstract

När samtliga väggytor och takfall på Södra Råda kyrka var täckta så hade man för hand tillverkat mer än 30 000 spån. Man hade huggit virke med lite kvist och hög kärnandel i skogen, kapat dem till kubbar som troligtvis var omkring 80 cm höga och därefter kluvit dem till spånämnen. Sedan har man format spånen i båda ändar för att de ska fungera i en estetisk och funktionell tvålagstäckning. Vi kan inte veta hur detta arbete organiserades och hur många människor som var inblandade. Nutida tidsstudier av tillverkning av kluvna, handtillverkade spån visar att det kan röra sig om en arbetsinsats på omkring 7 200 timmar, d v s 900 arbetsdagar om de är 8 timmar långa. Tiden avser bara klyvning och täljning av spånen och inte huggning och kapning till kubbar (se Bilaga 2).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?