To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Material – dimensioner oc… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Material – dimensioner och kvaliteter. Södra Råda gamla kyrka. Förundersökning 1

Magazine article
Authors Göran Andersson
Published in www.sodrarada.se
Pages 29 + bilagor
Publication year 2004
Published at Department of Environmental Science and Conservation
Pages 29 + bilagor
Language sv
Links www.sodrarada.se/rapporter/2003/For...
Keywords timmerkyrkor, timmermansarbete, virkeskvalitéer
Subject categories Cultural Studies

Abstract

Undersökningen har studerat virkesdimensioner och materialkvalitéer i brandresterna på Södra Råda gamla kyrkplats samt i annan tillgänglig dokumentation. Främst gäller det relationen mellan nödvändiga dimensioner och önskvärda kvalitéer – hur mycket av olika önskvärda egenskaper har prioriterats sedan man funnit de efterfrågade längderna och dimensionerna? Jämförelser har gjorts med de medeltida timmerkyrkorna i Hammarö, Tångeråsa, Pelarne och Granhult.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?