To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Fenomenologiska sammanflä… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Fenomenologiska sammanflätningar

Edited book
Authors Inger Berndtsson
Annika Lilja
Ilona Rinne
ISBN 978-91-7173-562-1
Publisher Daidalos
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Education and Special Education
Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Keywords fenomenologi, livsvärld, pedagogik, didaktisk praktik, livsvärldsansats
Subject categories Pedagogy, Didactics

Abstract

Den fenomenologiska filosofin – skapad av Edmund Husserl (1859–1938) – har haft ett stort genomslag inom den pedagogiska vetenskapen i Norden. Detta beror inte minst på filosofen och pedagogen Jan Bengtsson (1949–2013), som introducerade den fenomenologiska tanketraditionen i en lång rad artiklar och böcker. Bengtsson tog särskilt fasta på fenomenologins utforskning av livsvärlden. Texterna i antologin Fenomenologiska sammanflätningar är alla skrivna i Bengtssons anda och förhåller sig på olika vis till fenomenologin. Den inledande texten tecknar ett porträtt av Jan Bengtsson och diskuterar hans intellektuella arv. De övriga texterna ger en fördjupad bild av hur fenomenologisk teori kan användas inom olika pedagogiska forskningsfält och inom didaktisk praktik på olika nivåer. Läsaren får också talrika exempel på vilka slags resultat fenomenologisk forskning kan ge. På ett praktiskt plan behandlar antologin bland annat fenomenologins relevans för specialpedagogiken, den betydelse undervisningslokalernas ”rumslighet” har i ett fenomenologiskt perspektiv och förutsättningarna för fenomenologisk självreflektion i en lärandesituation. Antologins perspektiv är alltså både teoretiskt och praktiskt. Författarna vill inte minst stimulera till – och underlätta – begreppsliga och erfarenhetsmässiga sammanflätningar.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?tipFriend=true&tipUrl=http%3A%2F%2Fwww.gu.se%2Fenglish%2Fresearch%2Fpublication%2F%3FtipFriend%3Dtrue%26tipUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gu.se%252Fenglish%252Fresearch%252Fpublication%252F%253FpublicationId%253D286153%26publicationId%3D286153&publicationId=286153
Utskriftsdatum: 2020-05-28