To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

En molekylär introduktion… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

En molekylär introduktion till termodynamik

Textbook
Authors Roland Kjellander
ISBN 9789144139036
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2020
Published at Department of Chemistry and Molecular Biology
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/ku...
Keywords Termodynamik, huvudsatser, termodynamiska begrepp, molekylära insikter, konkretion, entropi, inre energi, fri energi, entalpi, temperatur, spontan process, reversibla och irreversibla förlopp, jämvikt, gaser, blandningar, kemiska reaktioner, fasövergångar
Subject categories Chemical physics, Physical Sciences, Statistical physics, Statistical mechanics, Physical Chemistry, Chemical Sciences

Abstract

Begreppen entropi och fri energi har genom tiderna visat sig särskilt svåra att få grepp om och att förstå för så gott som alla studenter. Termodynamik framställs vanligen på ett ganska matematiskt och abstrakt sätt, vilket ger upphov till denna sorts svårighet. Denna bok visar dock att det inte alltid krävs en massa matematik för att få en intuitiv förståelse av termodynamikens väsentligaste principer om de belyses utifrån molekylära sammanhang. Framställningen är i stor utsträckning baserad på bilder och enkla resonemang som leder till de korrekta matematiska sambanden. Boken är upplagd så att den kan användas på förstaårsnivå och uppåt inom universitets- och högskolestudier i naturvetenskapliga ämnen. Den kan läsas som en fristående bok eller utgöra ett komplement till den gängse kurslitteraturen.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=293260
Utskriftsdatum: 2020-08-07