To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

”Att vara mellan språken”… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

”Att vara mellan språken” Studiehandledning för nyanlända elever Rapport från Språkcentrum, Göteborgs stad

Report
Authors Catarina Schmidt
Inger Fält
Jan Malmgren
Publisher Språkcentrum, Göteborgs Stad
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Pedagogical, Curricular and Professional Studies
Language sv
Links https://goteborg.se/wps/wcm/connect...
Keywords nyanlända, studiehandledning, kvalitetsutveckling
Subject categories Pedagogical Work

Abstract

Föreliggande rapport handlar om den studiehandledning som riktas till nyanlända elever på högstadiet och gymnasiets språkintroduktion. De resultat som redovisas utgår från en studie där intervjuer med elever respektive lärare, studiehandledare och rektorer genomförts under 2018. Analysen av dessa intervjuer tar avstamp i forskning kring flerspråkiga hänsynstaganden tillsammans med tillgänglig nationell policy och visar på flera viktiga utvecklingsområden: a) att kartläggning genomförs på ett dialogiskt sätt med berörda elever, lärare och studiehandledare b) att studiehandledning tar avstamp i dokumenterad och fortsatt kartläggning och c) integreras med övrig undervisning. För att studiehandledning ska bli meningsfull och stötta eleven på ett effektivt sätt, krävs pedagogisk delgivning och samverkan mellan studiehandledare och berörda ämneslärare. Studiens resultat belyser rektors tydliga ansvar, när det gäller att leda verksamheten, så att dessa utvecklingsområden kan förbättras. Bortom utvecklingsområden och rutiner för dokumentation visar rapporten på det stora behovet av integration mellan nyanlända och andra jämnåriga elever på skolan och i närområdet. Det handlar om integration för att komma in i språket och för att känna sig välkommen i och delaktig i samhället.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=285479
Utskriftsdatum: 2020-02-24