To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

E-hälsa och självrapporte… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

E-hälsa och självrapportering – ett pedagogiskt perspektiv

Chapter in book
Authors Åsa Mäkitalo
Published in På tal om eHälsa
Pages 135-150
ISBN 9789144120768
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at The Linnaeus Centre for Research on Learning, Interaction, and Mediated Communication in Contemporary Society (LinCS)
Department of Education, Communication and Learning
Pages 135-150
Language sv
Subject categories Health Sciences, Human Aspects of ICT, Information Systems, Social aspects, Pedagogy

Abstract

Detta kapitel tar sin utgångspunkt i den betydelse som dokumentationen i vården har för patienters deltagande, och särskilt för det deltagande som kan komma att etableras i samband med nya former av självrapportering. Ett teoretiskt intresse i detta sammanhang är hur teknologier och system som används för självrapportering kan förstås ur ett pedagogiskt perspektiv. Begreppet immanent pedagogik som används i kapitlet, syftar på den inverkan sådana teknologier kan få när de utgör en bärande länk mellan hemmet och den institutionaliserade vården. En immanent pedagogik är oftast outtalad, men är starkt formerande och kan teoretiskt förstås i termer av mediering. Den verkar i situationen genom de aktiviteter som man deltar i som patient. Kapitlet exemplifierar hur självrapportering via mobila applikationer och tillhörande system inom blodtrycksbehandling kan förstås ur ett pedagogiskt perspektiv då vårdens professionella möter sina patienter.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=278059
Utskriftsdatum: 2019-10-23