To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kustfisk - hälsa… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kustfisk - hälsa

Report chapter
Authors Åke Larsson
Lars Förlin
Jari Parkkonen
Niklas Hanson
Published in HAVET
Pages 90-91
Publication year 2016
Published at Department of Biological and Environmental Sciences
Pages 90-91
Language sv
Links havsmiljoinstitutet.se/publikatione...
Keywords Miljöövervakning, marin miljö, fiskar, fiskhälsa, biomarkörer, miljögifter, ekotoxikologi
Subject categories Persistent organic compounds, Heavy metals and other metals, Environmental toxicology, Biochemistry and Molecular Biology, Animal physiology, Marine ecology

Abstract

Övervakningen av kustfisk i Bottniska viken, Öster sjön och Västerhavet visar fortsatt tydliga hälsoeffekter hos abborre och tånglake. Signifikanta tidstrender för många biomarkörer tyder på att de exponeras för kemiska ämnen som påverkar deras hälsa. Vanliga symptom i alla referensområden är påverkan på köns­ körtlar, leverenzymer, immunförsvar, saltreglering och kolhydratomsättning. Uppföljande forskning tyder på att det är miljögifter som orsakar effekterna. Samtidigt kan även förändringar i ekosystemet, såsom förändrad sammansättning av bottenlevande djur och födoväven, påverka exponeringen för olika miljögifter och därmed kustfiskens hälsa.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=245918
Utskriftsdatum: 2019-08-20