To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Vägskälens kulturarv - ku… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl. Om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet. En rapport från forskningsprojektet Rörligare kulturarv

Edited book
Authors Ingrid Martins Holmberg
ISBN 9789170611650
Publisher Makadam
Place of publication Göteborg
Publication year 2014
Published at Department of Conservation
Language sv
Links hdl.handle.net/2077/38342
Keywords offentliga kulturarvspraktiker, minoritetsgruppen romer, delaktighetsarbete, forskningsperspektiv, romers historiska platser, nya kulturarv
Subject categories Human Geography, Settlement studies, Research on Europe, History and Archaeology, Cultural Studies, Cultural anthropology

Abstract

Under loppet av femhundra år har minoritetsgruppen romer efterlämnat fysiska och immateriella avtryck i det svenska kulturlandskapet, spår som dock endast sällan röner allmän uppmärksamhet. Samtidigt har den svenska offentliga kulturarvssektorn under senaste decenniet genomfört ett tiotal riktade kunskapsprojekt kring romers kulturarv, projekt som oftast har inbegripit platser. Vi menar i denna rapport att kulturarvssektorns arbete med ett romskt landskapsbaserat kulturarv är en nyckelverksamhet, inte minst eftersom det underminerar varje historierepresentation som inte beaktar att svensk historia är brokig, mångfacetterad och långt ifrån homogen. Inom forskningsprojektet Rörligare kulturarv (RAÄ 2012-2014) har vi därför undersökt vilket sammantaget resultat dessa kulturarvssektorsprojekt har uppnått: vad ett svenskt romskt landskapsbaserat kulturarv kan vara, dvs. vilka slag av platser, vilka lämningar, vilka historier mm som det nu finns kunskap om, men också hur kunskapsprojekten har varit organiserade, hur man har arbetet rent konkret med den historiska kunskapen, och i vilken mån romer och resande har varit involverade. Dessa resultat presenteras i forskningsrapport ”Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl”. Denna forskningsrapport rör sig mellan polerna ”vägskälens kulturarv” och ”kulturarv vid vägskäl”. Den första polen, ”vägskälens kulturarv”, anger att det konkreta kulturarv som här identifieras utgörs av ett närmast efemärt flödesrum (med allt vad det innebär med avseende på marginalisering i förhållande till etablerade kulturarvsmonument), medan den andra polen, ”kulturarv vid vägskäl”, anger att just vägskälspositioner ger en möjlighet att vika av från huvudleden och fortsätta på en mindre känd men likaledes nödvändig väg: den som leder till ”en vidgad självbild”. Förutom föreliggande rapport och internationella forskningsartiklar, har projektet producerat underlag till bl. a. Göteborgs Stadsmuseums utställning Rom San.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=208313
Utskriftsdatum: 2020-04-06