To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Avancerad Elektrisk Mätte… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Avancerad Elektrisk Mätteknik

Textbook
Authors Lars Bengtsson
ISBN 91-634-1752-9
Publisher Liber Utbildning
Place of publication Stockholm
Publication year 1996
Published at
Language sv
Keywords Mätteknik, mätsystem, Fouriertransform, superheterodynteknik, vikning, läckage, AD-omvandling, signalbehandling, korrelation, lock in-tekn ik, pulsreflektion, GPIB
Subject categories Accelerator Physics and Instrumentation, Engineering physics, Chemical process equipment, Electronic measurement and instrumentation

Abstract

Boken är avsedd för fortsättnigskurser i elektrisk mätteknik på högskolenivå. Den lämpar sig också väl som kompletteringslitteratur för kurser i signalbehandling. Innehållet är framför allt koncentrerat till analog och digital frekvensanalys, brusreducerande mätmetoder och AD/DA-omvandlingsmetoder. Ett kapitel tar upp signalbehandling och sambanden mellan analys i tid och rum. Fouriertransformen och faltningsintegralen gås igenom i detalj. Boken avslutas dels med ett kapitel om snabba förlopp i transmissionsledningar, dels med ett kapitel om GPIB-bussen. I appendix finns även en beskrivning av RS-232-kommunikation.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=201226
Utskriftsdatum: 2019-10-16