To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

"Det har kommit därhän at… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

"Det har kommit därhän att ord oss emellan ej behöfvas". Om vänskapen mellan Fredrika Bremer och Erik Gustaf Geijerr

Chapter in book
Authors Ingrid Holmquist
Published in "Det universella och det individuella", festskrift till Eva Haettner Aurelius / redaktörer: Kerstin Bergman, Jon Helgason, Immi Lundin, Astrid Regnell, Ann Steiner
Pages 119-127
ISBN 9789170611315
Publisher Makadam förlag
Place of publication Göteborg
Publication year 2013
Published at Department of Cultural Sciences
Pages 119-127
Language sv
Keywords vänskap, genus,kunskap, liberalism
Subject categories History of Ideas, General Literature Studies

Abstract

Att intellektuella kvinnor i äldre tid kunde få kunskap på informella vägar som genom vänskapsförhållanden är ett genusvetenskapligt relevant argument som är utgångspunkt för denna artikel.Där hävdar jag att Fredrika Bremers vänskap med Erik Gustaf Geijer i hög grad kan förstås som ett kunskaps-sökande. När Bremer under 1840-talet började frigöra sig från sin tidigare mentor prästen Per Johan Böklin, fick Geijer ett betydande inflytande över hennes tänkande i såväl religiösa som politiska frågor.Både Bremer och Geijer betraktas som viktiga föregångare till den "religiösa liberalismen" (Rodhe) under senare hälften av 1800-talet. Fokus ligger på Bremers intellektuella utveckling, men tankeutbytet mellan dem påverkade båda.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=197289
Utskriftsdatum: 2020-08-11