To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Kompetensförsörjning för … - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Kompetensförsörjning för kulturhistoriska byggnader och miljöer (KKBM). Omvärldsanalys och förslag på kompetenshöjande insatser

Report
Authors Gunnar Almevik
Linda Lindblad
Publisher University of Gothenburg
Place of publication Mariestad
Publication year 2011
Published at Department of Conservation
Language sv
Links www.craftlab.gu.se/digitalAssets/13...
Keywords Kulturhistoriska byggnader och miljöer, KKBM, hantverk, hantverkskunskap, hantverksutbildning
Subject categories Cultural Studies, Work Sciences, Architectural conservation and restoration

Abstract

Nätverket KKBM - kompetensförsörjning för kulturhistoriska byggnader och miljöer - syftar till att tillgodose behovet av fortbildning hos byggbranschens aktörer, beställare, rådgivare och utförare, inomområdena, drift, underhåll, restaurering, och varsam ombyggnad av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer av varierande ålder. Hantverkslaboratoriet presenterar i denna rapport en omvärldsanalys som bygger på tre delundersökningar: kartläggning av tidigare utredningar och forskning, kartläggning av dagens resultat av dialogseminarier med yrkesfolk inom fältet kulturhistoriska byggnader och miljöer.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://www.gu.se/english/research/publication/?publicationId=173090
Utskriftsdatum: 2020-04-01