To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Samarbete i praktiknära f… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Samarbete i praktiknära forskning

Chapter in book
Authors Anette Olin
Published in Att utveckla utbildningspraktiker. Analys, förståelse och förändring genom teorin om praktikarkitekturer. Ingrid Henning Loeb, Lill Langelotz & Karin Rönnerman (red.)
Pages 137-162
ISBN 978-91-44-13212-9
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2019
Published at Department of Education and Special Education
Pages 137-162
Language sv
Links https://www.studentlitteratur.se/?c...
Keywords Praktiknära forskning, lärar-forskar-samarbete, praktikarkitekturer
Subject categories Pedagogical Work

Abstract

Praktiknära forskning ska gynna elevers lärande och skolans metoder och arbetssätt. I en del praktiknära forskningsansatser samarbetar lärare med forskare för att åstadkomma detta. I kapitlet fokuseras samarbetspraktiken i två praktiknära forskningsprojekt där jag varit involverad som forskare. Det ena projektet var ett fyraårigt NO-didaktiskt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Det andra var ett 11-årigt samverkansprojekt mellan en kommun och forskare om att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Teorin om praktikarkitekturer sätter fokus på hur förutsättningar och villkor skapar möjligheter och begränsningar för samarbetet, vilket påverkar hur projekten utvecklas och vilka resultat som blir möjliga.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?