To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Åsiktsöverensstämmelse me… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Åsiktsöverensstämmelse mellan medborgare och politiker i alkoholpolitiska frågor

Chapter in book
Authors David Karlsson
Sören Holmberg
Lennart Weibull
Published in Ulrika Andersson, Björn Rönnerstrand, Patrik Öhberg och Annika Bergström (red.) Storm och stiltje
Pages 215-230
ISBN 978-91-89673-44-1
Publisher SOM-institutet, Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at School of Public Administration
Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Pages 215-230
Language sv
Links https://som.gu.se/publicerat/bocker...
https://gup.ub.gu.se/file/207820
Keywords alkohol, alkoholpolitik, alkoholopinion, gårdsförsäljning, åsiktsrepresentation, politiker, representativ demokrati, representation, Systembolaget
Subject categories Public Administration Studies, Political Science

Abstract

Svenska folket står fortsatt bakom Sveriges restriktiva alkoholpolitik, men den utveckling av opinionen i restriktiv linje som noterats tidigare under 2000-talet tycks ha avstannat. I alla politiska frågor, särskilt sådana som ställer krav på uppoffringar bland delar av befolkningen, är kraven på demokratisk legitimitet hög. I en representativ demokrati vore det därför problematiskt om de folkvalda drev en helt annan linje än den folket önskar. Resultaten visar att åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare och valda i alkoholpolitiken är relativt hög i jämförelse med andra politikområden. Det finns en samsyn mellan politiker på nationell, regional och lokal nivå och den allmänna opinionen. Inom partierna är överenstämmelsen mellan väljare och valda dock mer varierad.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?