To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Förskolan som visuell kul… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Förskolan som visuell kultur

Chapter in book
Authors Tarja Karlsson Häikiö
Published in Skapande verksamhet i förskolan - kreativt arbete med analoga och digitala redskap
Pages 147-189
ISBN 978-91-44-12398-1
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2018
Published at School of Design and Crafts
Pages 147-189
Language sv
Keywords Bilddidaktik, förskola, ateljé, ateljerista
Subject categories Children, Aesthetics, Cultural Studies, Educational Sciences

Abstract

En central ingång i kapitlet är en diskursiv förändring där förskolan har blivit en del av en visuell och kulturell arena beroende på samhälleliga förändringar, som digitalisering, men också genom en ökande visuell påverkan, ett skärpt fokus på dokumentation, liksom förändrade sätt att se på barn som bildskapare. Dessa förändringar, som framkommer likaväl i förskolans bildpraktik som i bildforskning, innefattar beskrivningar av hur individuella perspektiv alltmer förändrats till att handla om bilders kollektiva påverkan och barns bildskapande som del av kamratkulturer och relationsskapande. I kapitlet beskrivs förskolans bildpraktik och bilddidaktik, liksom användandet av visuella redskap, som delar av dess pedagogiska verksamhet, vilket kontextualiseras utifrån praktiska exempel och där innehållet betraktas, speglas och problematiseras utifrån olika teoretiska perspektiv. Här exemplifieras ateljéns funktion som pedagogiskt möjlighetsrum för barns hypotestagande, utforskande, skapande och lärande, liksom hur detta utrymme fungerar som lärmiljö utifrån en multimodal användning av media och ett transformativt perspektiv på lärande. I kapitlet diskuteras även förskolans roll som kulturbärare och synen på estetik, vilket ställs i relation till läroplansförändringar och en allt mer diversifierad samhällskontext. Ett kunskapsperspektiv där upplevelser och det sinnliga erfarandet är utgångspunkt i barns lärande, och där mötet mellan barn och material står i centrum, anknyts vidare till förskolans uppdrag kring att skapa likvärdiga förutsättningar för alla barn.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?