To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Sprickor i fasaden… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Sprickor i fasaden

Edited book
Authors Ulrika Andersson
Anders Carlander
Elina Lindgren
Maria Oskarson
ISBN 9789189673425
Publisher Göteborgs universitet
Place of publication Göteborg
Publication year 2018
Published at Department of Journalism, Media and Communication (JMG)
Department of Political Science
Language sv
Links https://som.gu.se/digitalAssets/169...
Keywords SOM-institutet, den nationella SOM-undersökningen, samhällsopinion, medier, demokrati, nanoteknik, tillit, medieförtroende, tidningsläsning, integritetsfrågor, vindkraft, kärnkraft, energiopinion, mellanmänsllig tillit, offentlig verksamhet, välfärd, valfrihet
Subject categories Political Science, Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies), Media and Communications, Media Studies, Library and information science, Social Sciences Interdisciplinary, Other Social Sciences not elsewhere specified, Nano Technology

Abstract

Det råder på sina håll en oro och ett mörker i dagens Sverige. Några grupper ser en värld av kollapsande system och spruckna fasader, där folkvalda fattar beslut som utarmar människors trygghet och livsvillkor. Andra ser hur antide-mokratiska krafter, likt början av förra seklet, växer sig allt större och på sina håll ges legitimitet av världsledare. Somliga går så långt som att tala om en demokrati i kris, om obönhörligt växande sprickbildningar i samhällsbygget i spåren av vilka otrygghetens och rädslans landskap breder ut sig. Sprickor i fasaden knyter an till denna rådande debatt och föreställningar om samhällets tillstånd.Världen som vi en gång kände den tycks långsamt glida ur våra händer. Den välputsade fasaden spricker. Eller gör den det? Kanske skiftar samhällets palett i långt fler nyanser än mörkaste grått? Kanske spirar det rent av en värld med allt godare möjligheter för människor att leva och utvecklas? För i kontrast till bilden av samhällets rämnande grundvalar, kan också skymtas skiftningar i värdegrunden i riktning mot ökad tolerans, öppenhet och jämlikhet. Måhända är dessa skiftningar tecken på sprickor också i föreställningen om den spruck-na fasaden? Sprickor i fasaden är den 72:e forskarantologin från SOM-institutet och bygger på 2017 års nationella SOM-undersökning – den trettioandra i ordningen. Bokens innehåll knyter på många sätt an till frågan om sprickor i det svenska samhällsbygget. Flera kapitel belyser tilltagande polarisering och politisering inom (S)amhälle, (O)pinion och (M)edier. Samtidigt pekar resultaten i andra kapitel på en påtaglig stabilitet och förstärkt uppslutning kring centrala värde-ringar, samhällsfrågor och samhällsinstitutioner.Sprickor i fasaden är skriven av ett 30-tal forskare från olika discipliner vid universitet och högskolor i Sverige.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?