To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Att förstå lärgemenskaper… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Att förstå lärgemenskaper och mötesplatser på nätet

Edited book
Authors Ove Jobring
Urban Carlén
ISBN 91-44-04370-8
Publisher Studentlitteratur
Place of publication Lund
Publication year 2005
Published at Department of Applied Information Technology (GU)
Language sv
Keywords lärgemenskaper
Subject categories Informatics, Pedagogy

Abstract

För att vi ska kunna förstå utvecklingen av en företeelse i samhället måste vi först få en förklaring på vad som sker. Den här boken handlar om att förstå uppkomsten och utvecklingen av nya former för lärande och möten på nätet i form av nätbaserade gemenskaper och mötesplatser, där människor diskuterar, utbyter erfarenheter och på olika sätt lär och förkovrar sig. Utifrån ett antal vetenskapliga perspektiv belyser författarna olika fenomen inom nätbaserade lärgemenskaper. Det kan gälla kommunikation och förutsättningar för lärande, former för deltagande, samverkan och handledning samt frågor kring hur aktiviteter uppstår, avtar och struktureras. Boken är den andra i en planerad trilogi, där den första, Lärgemenskaper på nätet – en introduktion, utkom 2004. De två delarna erbjuder tillsammans en bred och god förståelse av uppkomsten och utvecklingen av lärgemenskaper och mötesplatser på nätet. Denna andra del är en fördjupning i ämnet och lämplig som lärobok vid universitet och högskolor samt vid kompetensutveckling i arbetslivet.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?