To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Tillämpningen av möjlighe… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Tillämpningen av möjligheten att återkalla förtroendevaldas uppdrag: En statsvetenskaplig utvärdering av 4 kap. 10a §1 kommunallagen

Magazine article
Authors Ylva Norén Bretzer
Published in CEFOS Rapport
Volume 2006:2
ISSN 1653-1264
Publication year 2006
Published at Center for Public Sector Research (CEFOS)
Department of Political Science
Language sv
Links www.cefos.gu.se/digitalAssets/75113...
Subject categories Political Science (excluding Public Administration Studies and Globalization Studies), Public Administration Studies

Abstract

Frågorna om kommunala nyval eller kommunala extraval har tagits upp i hitintills 16 riksdagsmotioner efter att paragrafen 4 kap. 10a § första stycket infördes i kommunallagen 1994. Dessa begrepp har ofta sammanblandats, och i denna utredning görs en tydlig åtskillnad mellan å den ena sidan kommunala nyval till nämnder och styrelser enligt den befintliga lagparagrafen, å den andra sidan frågan om kommunala extraval. Med kommunala extraval avses möjligheten att i kommuner kunna utlysa ett allmänt extraval till fullmäktige under mandatperioden då till exempel den sittande majoriteten inte är handlingskraftig. Det sistnämnda är i dagsläget inte möjligt enligt gällande lagstiftning. Denna utvärdering har undersökt tillämpningen av regeln om kommunala nyval till nämnder och styrelser som infördes den 1 juli 1994, och hur tillämpningen har fungerat i kommunerna. Utvärderingen har funnit tretton kommuner samt ett landsting som har tillämpat paragrafen under mandatperioderna 1994?1998 respektive 1998?2002. Utöver dessa har det förekommit problem i ytterligare omkring sju kommuner som sammanfaller med problematiken om nya majoritetsförhållanden i fullmäktige. Dessa situationer har då lösts utan tillämpning av den aktuella paragrafen, till exempel genom att ledamöter frivilligt har avsagt sig uppdrag, varefter fyllnadsval har genomförts. De förslag på förändringar som föreslås i den befintliga lagstiftningen är följande: - Lagstiftaren bör förtydliga hur brett tolkningsutrymmet kan vara för vad som kallas "en ny majoritet" i en kommun, - Principerna för ersättningsansvar behöver tydliggöras i paragrafen eller i förarbete, - Lagstiftaren bör förtydliga huruvida den befintliga paragrafen kan/bör tillämpas för att återkalla uppdragen för en enskild nämnds ledamöter, eller om alla uppdrag i samtliga nämnder och styrelser ska återkallas gemensamt, - Lagstiftaren bör göra tydligt vad som ej avses som ett kommunalt förtroendeuppdrag i kommunallagens mening (till exempel revisorer och uppdrag i bolagsstyrelser).

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?