To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

Hantverkares sätt att kon… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hantverkares sätt att konsumera

Chapter in book
Authors Anneli Palmsköld
Published in Konsumtionskultur: innebörder och praktiker
Pages 279
ISBN 978-91-7061-301-2
Publisher Makadam
Place of publication Göteborg
Publication year 2019
Published at Department of Conservation
Pages 279
Language sv
Keywords hantverkskonsumtion; prosumption; participatory consumerism; stickning; Ravelry
Subject categories Ethnology, Other Natural Sciences

Abstract

I kapitlet undersöks de “kreativa relationer” (Vachhani 2013:93) som uppstår mellan konsumenter som är hantverkare och de varor de söker för att kunna skapa. Hantverkarens specifika blick kan identifiera möjligheter som råmaterial, specifika former och detaljer som kan användas, återanvändas och infogas i nya sammanhang. På så sätt är hantverkaren inte en konventionell konsument, utan en som ägnar sig åt ”prosumption” eller ”participatory consumerism” (Knott 2013). Med exempel från den samtida slöjdvärlden, så som den uttrycks och kommuniceras genom sociala medier som Ravelry, undersöks innebörden i hantverkares ”engagement with materials” (Ingolds 2013:22). Frågor som ställs är: Vad är det som konsumeras och hur? Vilka kreativa möjligheter uppstår i processen? Hur beskriver hantverkare själva sina ”kreativa relationer”, sin ”prosumption” och innebörden av sitt engagemang med olika material?

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?