To the top

Page Manager: Webmaster
Last update: 9/11/2012 3:13 PM

Tell a friend about this page
Print version

”De tänker han kille or t… - University of Gothenburg, Sweden Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

”De tänker han kille or tjejer” –förhandlingar om heteronormativitet i grundläggande litteracitetsundervisning för nyanlända ungdomar

Conference contribution
Authors Anna Winlund
Published in Nordand 14, 27-29 maj 2019, Köpenhamns universitet
Publication year 2019
Published at Department of Swedish
Language sv
Keywords Nyanlända ungdomar, grundläggande litteracitetsundervisning, heteronormativitet
Subject categories Swedish language

Abstract

Nyanlända tonåringar som utvecklar skriftspråklighet på ett andraspråk ställs inför stora utmaningar eftersom de parallellt, mer eller mindre självständigt, behöver navigera i ett nytt samhälle (Franker, 2016). I undervisningen av den här gruppen elever finns delvis motstridiga målsättningar. Samtidigt som elevernas litteracitetsutveckling kan främjasav att undervisningen utgår från en för dem kändkontext (Cummins, 2017); kan elevernas kritiska litteracitet och förmåga att förstå, kommunicera och ta ställning främjas av att undervisningen behandlar ämnen som tidigare varit okändaeller tabu för dem. Den här studien fokuserar på detta spänningsfält i interaktionen mellan lärare och elever som utvecklar grundläggande litteracitet. Syftet är att undersöka hur undervisning om heteronormativitet (Cameron & Kulick, 2003) kan bidra till nya perspektiv och utveckling av den språkliga repertoaren för nyanlända elever med begränsad tidigare formell skolgång. Det empiriska materialet består av fältanteckningar och inspelade interaktioner från ett skolår samt intervjuer med åtta elever. Analysen av interaktionerna visar att undervisningen både är inkluderande (genom att förespråka tolerans för olikheter) och ifrågasättande (genom kritisk analys av praktiker kopplade till sexualitet). Utifrån fältsamtal och intervjuer lyfts enskilda elevers perspektiv och hur en ifrågasättande undervisning tycks kunna bidra till elevernas utveckling av ämneskunskaper och möjligheter att ta del av flera diskurser.

Page Manager: Webmaster|Last update: 9/11/2012
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?